• head_banner_01-(1)

Тоног төхөөрөмж

Тоног төхөөрөмж

Liquid chromatograph

Шингэн хроматограф

Densimeter

Нягт хэмжигч

Hardometer

Хатуу хэмжигч

Oltrasonic cleaner

Хэт авианы цэвэрлэгч

Aging oven

Хөгшрөлтийн зуух

Mooney-Viscometer

Мүүн-вискозиметр

Quadratic element measurement instrument

Квадрат элементийг хэмжих хэрэгсэл

Rheometer

Хүхрийн агуулгын анализатор

Tension tester

Хүчдэл шалгагч

Resistance meter

Эсэргүүцэл хэмжигч

Temperature-and-humidity-Chamber

Температур ба чийгшлийн танхим

Automatic detection and screening machine

Автомат илрүүлэх, илрүүлэх машин